7 Eylül 2017 Perşembe

Academic Publication Advertising

Cite(APA): Aydın, Ö. (2017, September 7). Academic Publication Advertising. Dr. Omer Aydın personal blogspot page. http://dromeraydin.blogspot.com/2017/09/academic-publication-advertising.html, DOI: 10.13140/RG.2.2.34153.93288/1

ACADEMIC PUBLICATION ADVERTISING

Ömer AYDIN*

Abstract

Companies are experimenting with various techniques to market their products and deliver them to more people. The advertisement is one of them. Through various channels, the product is advertised with paid or free of charge, so that masses are informed about the product.

In the world of academia, the readability and availability of publications, which are the most basic products of academicians, gain importance from day by day. If the information remains on dusty shelves so this unreachable information is useless. Innovations offered by academic publications, the added value of literacy and the benefits to the society need to be accessible to a wider audience. Authors try to use various methods to make their publications reachable by a wider audience. Firstly, the authors put their publication on their web pages to increase their access. It is aimed both to list their publications and increase the number of addresses to be reached. The second method is sharing the publication in "Researchgate", "Academia" etc. web sites for the access of researchers interested in these issues. As there are more researchers on these platforms, publication becomes more useful and more likely to be cited. The third method is to share the publication itself or its link in social media platforms, such as "Linkedin", "Twitter", "Facebook" etc., which are not very related to the academic world. It is intended to increase the accessibility of publications by applying many more methods, such as these. Several years ago, "Academic Publishing Accessibility Optimization" methods, such as the Search Engine Optimization (SEO) methods that were launched to make websites more prominent and more accessible in search engines, are beginning to be developed. I do not know if this concept exists in the literature at the moment but it is certain that in the next period this concept will be in the life of the academic world.

Keywords: Advertising, publication advertising, academic publications, SEO


* Dr, Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Buca, İzmir, Turkey, Email: omer.aydin@deu.edu.tr Orcid: 0000-0002-7137-4881

 

Atıf(APA): Aydın, Ö. (2017, September 7). Academic Publication Advertising. Dr. Omer Aydın personal blogspot page. http://dromeraydin.blogspot.com/2017/09/academic-publication-advertising.html , DOI: 10.13140/RG.2.2.34153.93288/1

AKADEMİK YAYIN REKLAMCILIĞI

Ömer AYDIN*

Özet

Şirketler, ürünlerini pazarlamak ve daha fazla insana sunmak için çeşitli teknikler deniyor. Reklam onlardan biri. Ürün, çeşitli kanallardan ücretli veya ücretsiz olarak duyurulmakta, böylece kitleler ürün hakkında bilgilendirilmektedir.

Akademi dünyasında, akademisyenlerin en temel ürünleri olan yayınların okunabilirliği ve bulunabilirliği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bilgi tozlu raflarda kalırsa, bu erişilemez bilgi işe yaramaz. Akademik yayınların sunduğu yeniliklerin, okuryazarlığın katma değerinin ve topluma sağladığı faydaların daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir olması gerekir. Yazarlar, yayınlarını daha geniş bir kitle tarafından erişilebilir hale getirmek için çeşitli yöntemler kullanmaya çalışırlar. İlk olarak, yazarlar erişimlerini artırmak için yayınlarını web sayfalarına koyarlar. Hem yayınlarının listelenmesi hem de ulaşılacak adres sayısının artırılması hedeflenmektedir. İkinci yöntem ise, bu konulara ilgi duyan araştırmacıların erişimi için "Researchgate", "Academia" vb web sitelerinde yayın paylaşmaktır. Bu platformlarda daha fazla araştırmacı olduğu için, yayın daha kullanışlı hale gelir ve alıntı yapılma olasılığı artar. Üçüncü yöntem ise yayının kendisini veya bağlantısını akademik dünyayla pek alakası olmayan "Linkedin", "Twitter", "Facebook" gibi sosyal medya platformlarında paylaşmaktır. Bunlar gibi daha birçok yöntem uygulanarak yayınların erişilebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Birkaç yıl önce, web sitelerini arama motorlarında daha belirgin ve daha erişilebilir hale getirmek için başlatılan Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) yöntemleri gibi "Akademik Yayıncılık Erişilebilirlik Optimizasyonu" yöntemleri geliştirilmeye başlandı. Şu anda literatürde bu kavram var mı bilmiyorum ama önümüzdeki dönemde bu kavramın akademik dünya hayatında olacağı kesin.

Anahtar Kelimeler: Reklam, yayın reklamcılığı, akademik yayınlar, SEO

* Dr, Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Buca, İzmir, Turkey, Email: omer.aydin@deu.edu.tr Orcid: 0000-0002-7137-4881
 
 
 
 
Published by and publication time
Ömer AYDIN, 07/09/2017 10:34:00 , İzmir Turkey

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *